Berat Kandili’nde Yapılacak Dua ve İbadetler Nelerdir?


Berat Gecesi ibadeti
Gecenin manevi değeri dolayısıyla namaz, Kur’ân tilaveti, zikir, teşbih ve istiğfarla geçirilmesi, bu gece vesilesiyle muhtaçlara yardım ve benzeri hayırlı amellere özel bir önem verilmesi müstehaptır.

İşlenen sevaplı amellerin değeri başka zamanlarda on ise, Berat Kandilinde yirmi bindir. Meselâ başka zamanlarda okuduğumuz bir tek Kur’ân harfine on sevap veriliyorsa, bu gecede her bir harfine yirmi bin sevap verilmektedir

Bu bakımdan tam bir ihlâsla çalışıp ihyasına gayret gösterebildiğimiz takdirde Berat Kandili elli bin senelik bir ibadet hayatının sevabını bir gece içinde bize kazandırabilir.
“Onun için elden geldiği kadar Kur’ân ve istiğfar ve salavatla meşgul olmak büyük bir kârdır.”10

Tek kişinin çalışma ve kazanma gücü maddi hayatta olduğu gibi manevi hayatta da sınırlıdır diyorsak, bunun çaresi vardır. Aynı gayeyi paylaşan ve dünyada aynı maksatla yaşayan mü’min kardeşlerimizle birlikte teşkil ettiğimiz manevi şirket; bize hesabından âciz kalacağımız sonsuz bir manevi serveti kazandırabilir. Üstelik maddi kazançlarda kâr, ortaklar arasında bölünerek küçüldüğü halde mânevi kârda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Çünkü manevi faaliyetler nurludur. Nur ise maddi eşya gibi küçülmez ve bölünmez.

İmam-ı Gazali Hazretleri el-İhyâ’da, Berat Gecesinde yüz rekât namaz kılınması hakkında bir rivayete yer verse de, hadis âlimleri bu namazın sünnette yerinin olmadığını, böyle bir namazın Hicretten 400 sene sonra Kudüs’te kılınmış olduğu tesbitinde bulunurlar. Hatta İmam Nevevi böyle bir namazın sünnette bulunmadığı için bid’at bile olduğunu ifade eder.

Bunun yerine kaza namazının kılınması daha isabetli olacaktır. Bununla beraber kılındığı takdirde de sevabının olmadığı anlamına gelmez.
Çünkü ibadet alışkanlıklarının iyice azaldığı zamanımızda insanların bu vesileyle namaza yönelmelerini hoşgörü ile karşılamak faydalı olacaktır.

Berat Gecesi Duası
Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bu gece Rabbine şöyle dua etmiştir:
“Allahım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, Senden yine Sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen Kendini sena ettiğin gibi yücesin.”11

Berat Duası
Bazı mâna büyüklerinin de şöyle bir duası vardır:
“Allahım, şayet ismimi saîdler defterine yazdıysan, orada sabit kıl. Şayet ismimi şakiler defterine yazdıysan oradan sil. Çünkü Sen buyurdun ki, ‘Allah dilediğini
siler yok eder, dilediğini de sabit bırakır, Levh-i Mahfuz Onun katındadır.”12
Bu idrak ve şuur içinde ihya edeceğimiz Berat Gecesinin hepimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz edelim.

Berat Gecesi Namazı -I
Şaban ayının on beşinci gecesi kılınacak olan namaz ; yüz rekattır. Bu namazın her rekatında, Fatihadan sonra on kere ihlas süresi okunur. Yüz rekat kılan kişi bin defa ihlas süresini okumuş olur.
Bu namaza hayır namazı da denmiştir. Geçmiş büyükler bu namazı toplu halde cemaatle de kılmışlardır. Bu namazın çok fazileti olduğu gibi, hesaplanama-yacak kadarda çok sevabı vardır.

Hasan-ı Basri Rahmetullahı Aleyh’den gelen rivayete göre:
“Otuz sahabeden dinledim, bu namaz için şöyle dediler: “Her kim bu namazı, berat gecesi kılar ise. Allah-u Teala’nın yetmiş rahmet nazarı ona ulaşır. Her nazarda, kendisinin yetmiş ihtiyacı yerine gelir. Bunların en küçüğü, Allah-u Teala’nın mağfiretidir.
Berat Gecesi Namazı -II
Berat gecesi kılınan namazlardan biride iki rekat olarak kılınır.
Birinci rekatta Fatiha okunduktan sonra kısa bir sure okunarak rükuya gidilir. Rükudan doğrulur ve secdeye gidilir. Secdede uzun sure kalınır, bu konuda belli bir tahdit yoktur, ne kadar dayanabilirsen.
İkinci rekatta da aynı şekilde Fatihadan sonra kısa bir sure okunur. İlk rekatta olduğu gibi secdeye gidildiğinde yine uzun sure secdede kalınır. Gücünüzün yettiği kadar. Secdeden kalkılır tahiyatta okunacaklar okunur ve selam verilir. Selam ile birlikte eller dua için alemlerin Rabbine kalkar…
Bu namaz hakkında Hz. Aişe Radıyallahu An-hum’a validemiz, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle buyurduğunu nakletmiştir.
-“Ya Aişe, bu gecenin nasıl bir gece olduğunu bilir misin? Bende
-“En iyisini, Allah ve Resulü bilir.” Dedim. Şöyle buyurdu:
-“Bu gece şaban ayının yarısıdır. Dünya işleri ve kulların işleri bu gece Yüce Hakka arz edilir. Bu gece cehennemden azat edilenlerin sayısı; kelb kabilesinin koyunları sayısı kadardır. Bu gece bana izin verir misin”?
-“Olur” dedim. Kalkıp namaza durdu. Ayakta durması hafif oldu. Fatiha suresini okudu; sonra da küçük bir sure okudu. Gecenin yarısına kadar secdede kaldı. Daha sonra ikinci rekata kaktı. Ayakta iken, birinci rekatta okuduğu kadar bir şey okudu. Sonra yine secdeye vardı. Bu secdede dahi, tan yeri ağarıncaya kadar kaldı. Secdede o kadar kaldı ki, bunun için Yüce Allah ruhunu aldı sandım. Bana gelmesi uzayınca, kendisine yaklaştım. Hatta ayaklarına elimi sürdüm. Hareket ettiğini görünce rahatladım. Secdesinde şöyle dediğini işittim:
“Azabından affına sığınırım. Dargınlığından rızana sığınırım. Senden sana sığınırım. Şanın yücedir. Sen kendi zatını övdüğün gibi, seni övemem…”
Sonra kendisine sordum: “Ya resulullah, bu gece secdende bir şeyler okuduğunu duydum. Bunları daha önce okuduğunu hiç duymamıştım. Böyle demem üzerine, bana sordu: “Sen onları öğrenebildin mi”? Bu sorusuna karşılık: “Evet” deyince, şöyle buyurdu:
“Onları hem sen öğren, hem de başkalarına öğret.”

————————————————————————————————————————

Berat Gecesi Duası

“Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike.”

Anlamı:
“Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin.”

—————————————————————————————————————————

Şaban ayının on beşinci gecesi kılınacak olan namaz ; yüz rekattır. Bu namazın her rekatında, Fatihadan sonra on kere ihlas süresi okunur. Yüz rekat kılan kişi bin defa ihlas süresini okumuş olur.
Bu namaza hayır namazı da denmiştir. Geçmiş büyükler bu namazı toplu halde cemaatle de kılmışlardır. Bu namazın çok fazileti olduğu gibi, hesaplanama-yacak kadarda çok sevabı vardır.

Hasan-ı Basri Rahmetullahı Aleyh’den gelen rivayete göre:
“Otuz sahabeden dinledim, bu namaz için şöyle dediler: “Her kim bu namazı, berat gecesi kılar ise. Allah-u Teala’nın yetmiş rahmet nazarı ona ulaşır. Her nazarda, kendisinin yetmiş ihtiyacı yerine gelir. Bunların en küçüğü, Allah-u Teala’nın mağfiretidir.

—————————————————–

Berat gecesi kılınan namazlardan biride iki rekat olarak kılınır.
Birinci rekatta Fatiha okunduktan sonra kısa bir sure okunarak rükuya gidilir. Rükudan doğrulur ve secdeye gidilir. Secdede uzun sure kalınır, bu konuda belli bir tahdit yoktur, ne kadar dayanabilirsen.
İkinci rekatta da aynı şekilde Fatihadan sonra kısa bir sure okunur. İlk rekatta olduğu gibi secdeye gidildiğinde yine uzun sure secdede kalınır. Gücünüzün yettiği kadar. Secdeden kalkılır tahiyatta okunacaklar okunur ve selam verilir. Selam ile birlikte eller dua için alemlerin Rabbine kalkar…
Bu namaz hakkında Hz. Aişe Radıyallahu An-hum’a validemiz, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in şöyle buyurduğunu nakletmiştir.
-“Ya Aişe, bu gecenin nasıl bir gece olduğunu bilir misin? Bende
-“En iyisini, Allah ve Resulü bilir.” Dedim. Şöyle buyurdu:
-“Bu gece şaban ayının yarısıdır. Dünya işleri ve kulların işleri bu gece Yüce Hakka arz edilir. Bu gece cehennemden azat edilenlerin sayısı; kelb kabilesinin koyunları sayısı kadardır. Bu gece bana izin verir misin”?
-“Olur” dedim. Kalkıp namaza durdu. Ayakta durması hafif oldu. Fatiha suresini okudu; sonra da küçük bir sure okudu. Gecenin yarısına kadar secdede kaldı. Daha sonra ikinci rekata kaktı. Ayakta iken, birinci rekatta okuduğu kadar bir şey okudu. Sonra yine secdeye vardı. Bu secdede dahi, tan yeri ağarıncaya kadar kaldı. Secdede o kadar kaldı ki, bunun için Yüce Allah ruhunu aldı sandım. Bana gelmesi uzayınca, kendisine yaklaştım. Hatta ayaklarına elimi sürdüm. Hareket ettiğini görünce rahatladım. Secdesinde şöyle dediğini işittim:
“Azabından affına sığınırım. Dargınlığından rızana sığınırım. Senden sana sığınırım. Şanın yücedir. Sen kendi zatını övdüğün gibi, seni övemem…”
Sonra kendisine sordum: “Ya resulullah, bu gece secdende bir şeyler okuduğunu duydum. Bunları daha önce okuduğunu hiç duymamıştım. Böyle demem üzerine, bana sordu: “Sen onları öğrenebildin mi”? Bu sorusuna karşılık: “Evet” deyince, şöyle buyurdu:
“Onları hem sen öğren, hem de başkalarına öğret.”

“Bir Allah (cc), razı olsun yeterli.” www.ozcanbortepe.com sık kullanılanlara ekleyin,devamlı ziyaretçim olacaksınız…

13.645 views

Berat Kandili’nde Yapılacak Dua ve İbadetler Nelerdir? ile Benzer Yazılar:

10 Mayıs 2017 Saat : 12:07

“Berat Kandili’nde Yapılacak Dua ve İbadetler Nelerdir?” için 38 Yorum

 1. erol dedi ki:

  berat gecesinde yapılacak ibadetler konusunda yeterli açıklama.sağolun.

 2. pakize dedi ki:

  çook küzel çookkk sizde bu gece dua edin…………

 3. mavi dedi ki:

  çok güzel açillamişsiniz Allah razi olsun… dua edin..

 4. esma dedi ki:

  RABBİM BU MÜBAREK GECEYİ HAKKIMIZDA HAYIRLI KILSIN RABBİM BU GECENİN HÜRMETİNE BİZLERİ ONA LAYIK KULLAR HABİBİNE LAYIK ÜMMET OLMAMIZI NASİB EYLESİN BİZLERE HİDAYET NASİB ELSİN MADDİ MANEVİ BÜTÜN HASTALIKLARIMIZA ŞİFALAR NASİB ELESİN İNŞALLAH HEPİNİZİN KANDİLİ MÜBAREK OLSUN

 5. guldemeti dedi ki:

  RABBİM HERKESİN HER İSTEDİĞİNİ GONLUNE GÖRE VERSİN,ETTİĞİNİZ TUM DUALARINIZI KABUL EYLESİN.HAYIRLARA VESİLE OLMASI DİLEĞİYLE MUBAREK OLSUN KANDİLİMİZ.

 6. ayşe dedi ki:

  berat gecesini hakkıyla geçiren kullarından oluruz inşallah bütün din kardeşlerimize dua edelim çok ihtiyacımız var allahım bizi affet

 7. ayşe dedi ki:

  hayırlı kandiller

 8. neşe eğribel dedi ki:

  RABBİM MÜBAREK GECELER HÜRMETİNE GÜNAHLARIMIZI AF VE MAĞFİRET EYLESİN. ALLAH HERKESİN GÖNLÜNE GÖRE VERSİN RABBİMMMM AMİNNNNNNNNNNN

 9. gözde dedi ki:

  herkesin kandili kutlu olsun

 10. ben dedi ki:

  tüm müslüman aleminin kandilini kutlarım

 11. Melih dedi ki:

  cok güzel gercekten.. elimden geldigince uygulamaya calısıcam allah hepinizden razı olsun.. kandiliniz mübarek olsun 🙂

 12. Anonim dedi ki:

  ne mutlu bu geceye ve nemutlu bu gece duaları kabul olan kullara allahım bizleride o duaları kabul olanlardan eyler inşallah

 13. fatma dedi ki:

  Allahım bu güzel gecenin hörmetine biz günahkar kullarını bagışla bize bol rızıklar hayırlı can sağlıgı uzun ömürler ver.Herkezin Berat Kandilin kutlarım ve dilerim bu gece tüm Muhanmet ümmetinin duaları kabul olur.içindede benim.AMİN

 14. emrah dedi ki:

  allahin benim gunahlarimi af etmzsini diliyom

 15. SoNgÜl dedi ki:

  allah’ım sen sitdekibütün mümin we sitede olmayan müminlerini bağışla yarabbi,dileqlerini kabul,haytlarnıihsan eyle sana açıln ellri geri çewirme.
  AMİN!

 16. çiğdem dedi ki:

  Rabbim bizlere merhamet et bizlerin günahlarını affeyle bütün mümin kardeşlerimizin dualarını kabul eyle bizleri hesap gününde utandırma yarabbi hepimizin günahlardan berat etmesini nasip eyle amin

 17. yılmaz dedi ki:

  Bu günün değerini bilelim bütün dakikalar saatler aylar yıllar Rab olan ALLAHındır. Fakat bu gün hem ALLAH için hem mü,’minler için özel bir gündür. Bu gün dua edenin duası kabul olur. O gün Peygamberimizin ayı olan Şaban-ı şerife ayının tam ortası olan 15.günüdür. Bu gün Allah’a sığınanların duaları kabul edilir. Bu günün ve bütün günlerin değerini bilin

 18. figen dedi ki:

  hayırlı kandiler ey mümin kardeşlerim bu geceyi ibadetle geçirim rabim buyurmuşki vay bu geceyi uykuyla geçirenlerin haline..sabaha kadar ibadet edin yüce rabim dualarınızı kabul eylesin..

 19. YUSUF GÜNGÖRMEZ dedi ki:

  BERAAT KANDİLİNİN TÜM İSLAM ALEMİNE HIYARLARA VESİLE OLMASINI VE KANDİLLERİ KUTLU MUBAREK OLSUN

 20. lerzan günbaş dedi ki:

  ne mutlu ki bu gece ibaet edenlereee

 21. lerzan günbaş dedi ki:

  bu siteye giren müslüman ve girmeyen müslümanların günahlarını ya rabbim bağışla

 22. SERAP dedi ki:

  Grçekten ALLAH razı olsun çok güzel bilgilendirmişsiniz.mevlam bu gece yapacağımız bütün hayırlı dualarımızı kabul eder inşeallah.sevgili kardeşlerim bu gun hepinizden özel dualar bekliyorum.rabbim şimdiden ibadetlerinizi kabul buyursun.geceniz mübarek olsun.AMİİİİİİNNNN…….

 23. ysemin dedi ki:

  rabbim hepinizin kandilini mübarek eylesn

 24. zeynep dedi ki:

  Allahım sen bizi utandırma…Dualarımızı kabul edilenlerden eyle…Herkese iyi kandiller…

 25. meral dedi ki:

  Allah razı olsun inşallah ALLAH hepimizi hidayete eriştirir… ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN ….

 26. bahattin dedi ki:

  tüm islam aleminin beraat kandilini kutlar hayırlara vesile olasını dilerim

 27. yuşa dedi ki:

  kandiliniz mübarek olsun allah bütün dualarınızı kabul etsin

 28. berna dedi ki:

  Yaradan rabbimden ümmeti muhammede mübarek ibadet gecesinde tan yeri ağırana kadar ibadet etme gücü vermesini diliyorum, tüm müslüman aleminin kandilini kutluyorum

 29. selin dedi ki:

  allah razı olsun çok güzel bilgiler edindim tüm müslüman alemin berat kandili mübarek olsun

 30. hilal dedi ki:

  mubarek berak kandılınız mubarek olsun 🙂

 31. hilal dedi ki:

  allah tum musluman kardeşlerımızden razı olsun

 32. zeynep dedi ki:

  tum muhammed ummetının dualarının kabul olması dılegıyle.allah tum muslumanları goz acıp kapayıncaya kadar nefıslerıyle bas basa bırakmasın.

 33. SEVGİ dedi ki:

  selamunaleykum tum muslumanlara.Allah herkesın duasını hayırlısıyla kabul etsın.buradakı musluman kardeslerden kendım ıcın tek dılegım;hayırlı bır ev ıstıyorum bu gecenın we peygamber efendımızın yuzu suyu hurmetıne herkes dua etsın…allah kabul etsın tum dualarınızı..AMIN..

 34. zeynep dedi ki:

  slm yıne ben zeynep.az oncekı sevgı benım annem kadar cok sewdıgım yengem… lutfen onun ıcın sız de dua edın
  ALLAHIM DUALARIMIZI HAYIRLISIYLA KABUL ET.. AMIN….

 35. osmankartal dedi ki:

  rabbimbizleri nefsimizin ve şeytanınşerrinden korusun bu mübarek geceyi layığıyla geçirmeyinasipetsin amin.

 36. Ayşegül dedi ki:

  İnsanların 1 yıl boyunca işledikleri günahlar bir kalemde gönülden dua etmeyle silinecektir. bu gece melekler inecek ve kulların allaha ibadetlerini sabahlara kadar yazacaklar ve sabah yaklaştıkça yokmu daha af dileyecek kulum af dilesinde günahlarını affedeyim diyecek. gelin sadece bu gece ellerimizi semaya kaldıralım.. dualarımız kabul olsun. kandiliniz kutlu olsun…

 37. Hüseyin dedi ki:

  öyle bir geceki insanı ister istemez alıp huzura götürüyor. namaz kıldıkca içime ferahlık çöküyor. kılmadığım zamanlarda oldu ama o zaman içimi bir korku sarıyor ve insanların namaz kıldığını görünce kendimden utanıyordum, ama o şeytanı yendim namazımı kılıyorum ibadetimi yaparken o kadar mutlu oluyorum ki bu mutluluğu sizlerde çok iyi bilirsiniz. ve bu gece bu mutluluğun daha fazlasını veriyor bana. berat kandiliniz kutlu olsun…..

 38. CAHİT dedi ki:

  ALLAH(CC)YAPMIŞ OLDUGUNUZ DUALAR İÇİN HEPİNİZDEN RAZI OLSUN KARDEŞLER.İNŞALLAH HEPSİNİDE RABBİM GERCEK KILAR.BERAAT GECESİ İBADETİNİ AÇIKLAYAN KARDEŞLERİMDE SONSUZ TEŞEKKÜR EDİYORUM.YÜCE YARADN ONLARDANDA RAZI OLSUN.ALLAH HEPİNİZİN DUALARINI KABUL BUYURSUN.DUALARINIZDA BİZLEREDE YER VERİRSİNİZ İNŞALLAH.RABBİME EMANET OLUN….GECENİZ MÜBAREK ,DUALARINIZ KABUL OLSUN..

Berat Kandili’nde Yapılacak Dua ve İbadetler Nelerdir? Yazısı için Yorum Yapabilirsiniz

Özcan Bortepe Son Yazılar

Takvim

Mart 2018
P S Ç P C C P
« Ara    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Arşivler