2013-2014 SOSYAL BİLGİLER DERS YILI SONU ZÜMRE TOPLANTISI TUTANAĞI

BUHARİ İMAM HATİP  ORTAOKULU  2013- 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

DERS YILI SONU SOSYAL BİLGİLER DERSLERİ  ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞIDIR
Toplantı Tarihi      : 14.06.2013
Karar No              :3
Toplantı Saati       :16.30

Toplantı Yeri         :Öğretmenler odası
Toplantıya Katılanlar : Özcan BORTEPE, Ahmet Göksen KAYA

216 views

18 Haziran 2014
Okunma 216
bosluk

YENİ MÜFREDAT PROGRAMI İNCELEME RAPORU

KONYA – ILGIN – CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
YENİ MÜFREDAT PROGRAMININ İNCELENMESİNE İLİŞKİN
SOSYAL BİLGİLER ZÜMRESİ RAPORUA-2010-2011 Eğitim Öğretim Yılına İlişkin Değerlendirme:Zümremizce yapılan değerlendirmeler sonucu aşağıdaki tespitlere ulaşılmıştır
 2010- 2011 öğretim döneminde 6. sınıflarda uygulamaya başlanan yeni müfredat programı özü itibari ile bir bütündür. Dolayısıyla öğrencilerin hazırlayıcı eğitimden başlayarak bu programın esasları doğrultusunda yetiştirilmesi, kazanım sağlanması, ve davranış geliştirmeleri beklenmektedir. Halbuki geçtiğimiz öğretim yılında 6. sınıfta bulunan öğrenciler bu program ile 5. sınıfta tanışmışlardır. Doğal olarak yeni müfredat programına adaptasyonları öğrenmeleri ve davranış geliştirme süreçleri eksik, kesintili ve ulaşılmak istenen amaçlara göre yeterli düzeyde değildir.Sosyal bilgiler programının uygulanmasına ilişkin olarak ise ; öğrenme alanlarının süreklilik arz etmesi, bütünleyici olması gerektiğinden öğrenciler hazır getirmeleri gereken kazanımlardan bazılarına sahip olamadıkları veya eksiklikler bulunmasından dolayı gerek kazanımların öğrenciler verilmesinde gerekse de süre kullanımında sorunlar yaşanmıştır.

7.493 views

30 Eylül 2010
Okunma 7.493
bosluk

ÖĞRETMEN YILLIK ÇALIŞMA PROGRAMI

ÖĞRETMEN YILLIK ÇALIŞMA
PROGRAMI

EYLÜL
 Ders ve sınıf paylaşımı
 Yıllık ders planlarının hazırlanması
 Yıllık çalışma planlarının hazırlanması
 Eğitsel Kol Toplantısı – Yönetim Kurulunun tesbiti
 Rehberlik Çalışmaları – Okul kuralları, öğretmen-öğrenci ilişkileri

4.335 views

30 Eylül 2010
Okunma 4.335
bosluk

KULÜP ÇALIŞMASI ÖĞRENCİ DAĞILIM ÇİZELGESİ

2007-2008 ÖĞRETİM YILI CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
8/A SINIFI KULÜP ÇALIŞMASI ÖĞRENCİ DAĞILIM ÇİZELGESİ

Kitaplık,Kültür ve Edebiyat Kulübü (Rehber Öğretmen:Feride OSMANLI)
• Mevlüt PAŞA,
• Mehmet BÜYÜKBAYRAKTAR

Bilim,Fen ve Teknoloji Kulübü (Rehber Öğretmen:Murat ABAKA)
• Kadriye GÖK
• Mehmet BİLİR

İzcilik ve Satranç Kulübü (Rehber Öğretmen:Adem KOCABAŞ)
• Abdullah YALÇIN,
• İbrahim Burak AKTAŞ

6.736 views

30 Eylül 2010
Okunma 6.736
bosluk

VELÎ TOPLANTISI TUTANAĞI

VELÎ TOPLANTISI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi:19.10.2010
Toplantı Saati :15:00
Toplantı Yeri :8 /A Sınıfı
Gündem :
1. Saygı duruşu, İstiklâl Marşı
2. Açılış,Yoklama

3.537 views

30 Eylül 2010
Okunma 3.537
bosluk

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÇİZELGESİ, Okullarda Kurulan Öğrenci Kulüpleri

 

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ ÇİZELGESİ
(Değişik:2.3.2008/26804 RG)

Kültür ve Edebiyat Kulübü
Yayın ve İletişim Kulübü
Müzik Kulübü
Resim/Görsel Sanatlar Kulubü
Bilişim ve İnternet Kulübü
Halk Oyunları Kulübü
Tiyatro Kulübü
Kütüphanecilik Kulübü
Sivil Savunma Kulübü
Gezi,Tanıtma ve Turizm Kulübü
Çevre Koruma Kulübü

3.009 views

23 Eylül 2010
Okunma 3.009
bosluk

Sosyal Bilgiler Programı’nın İncelenmesi

Sosyal Bilgiler Programı’nın İncelenmesi
Disiplinler arası bir program yaklaşımı ve bir ders olarak Sosyal Bilgiler, Türkiye’de ilk kez 1960’lı yıllarda benimsenmiştir. Bu tarihten önce, gerek Osmanlı, gerekse Cumhuriyet dönemlerinde, bu dersin kapsamına giren disiplinler, ilköğretim düzeyinde ayrı dersler olarak verilmiştir. Cumhuriyet dönemi 1926, 1930, 1936, 1948 programlarında da ayrıca Tarih, Coğrafya ve Yurttaşlık Bilgisi derslerine yer verilmiştir

6.046 views

23 Eylül 2010
Okunma 6.046
bosluk

İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME YÖNERGESİ, İlkögretimde Yöneltme Yönergesi

İLKÖĞRETİMDE YÖNELTME YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç
Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim okulları öğrencilerinin ilgi, istek, yetenek ve kişilik özelliklerinin belirlenmesi ve uygun programlara yöneltilmelerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam

2.236 views

23 Eylül 2010
Okunma 2.236
bosluk

YENİLENEN İLKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İNCELEMESİ, İlköğretim Yönetmeliği İncelemesi

ÇOK DEĞİL ,BİR TEŞEKKÜR YAZSANIZ YETERLİ:) 

YENİLENEN İLKÖĞRETİM PROGRAMI
(2007-2008 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SEMİNER ÇALIŞMALARI)
İÇİNDEKİLER
1. Neden Yeni Bir Öğretim Programı? 3
2. Program Geliştirme Sürecinde Nasıl Bir Yol İzlendi? 4
3. Ne Değişti? 5

2.075 views

23 Eylül 2010
Okunma 2.075
bosluk

Halk Kültürü Dersi Zümre Toplantı Tutanağı

CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU
2007-2008 ÖĞRETİM YILI HALK KÜLTÜRÜ DERSİ II. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı No: 2
Toplantı tarihi: 14.02.2008
Toplantı Saati: 15.00
Toplantı Yeri: Öğretmenler Odası

GÜNDEM MADDELERİ
1.Açılış ve yoklama
2.Bir önceki dönemde alınan zümre kararlarının ve sonuçlarının değerlendirilmesi
3.Uygulamada karşılaşılan güçlükler ve çözüm yolları
4. Atatürk ilke ve inkılâplarının derse nasıl yansıtıldığının değerlendirilmesi
5. 1. Dönem yapılan ünitelendirilmiş yıllık planlara göre, konuların zamanında işlenip işlenmediğinin, iş takvimi ve çalışma programına uyulup uyulmadığının tespiti, yazılan amaç ve davranışların gerçekleşme durumunun değerlendirilmesi
6. Öğrencilerin çalışma ve eğitim durumları ile çevrenin özellikleri ve alınacak önlemler
7. Mesleki eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmeler
8. Ölçme ve değerlendirme araçlarının görüşülmesi
9. Proje ödevleri ve performans görevlerinin belirlenmesi, teslim alınma zamanlarının belirlenmesi
10. Dersin işlenişinde takip edilecek, öğrenciyi başarıya götürecek yöntem ve tekniklerin incelenmesi
11. Dilek ve temenniler

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR
1. Toplantı okul müdürü Abdülkadir AYDIN başkanlığında, Halk Kültürü öğretmeni Özcan BORTEPE’ın katılımıyla 14.02.2008 tarihinde, saat 15:00’da öğretmenler odasında başlamıştır.
2. Zümre Başkanı Abdülkadir AYDIN ders hakkında bilgi verdi:”Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 04.06.2007 tarih ve 111 sayılı kararıyla kabul edilen ilköğretim okulları haftalık ders çizelgesinin “Açıklamalar” bölümünün 15.maddesi gereği Halk Kültürü dersi 6,7 ve 8. sınıfların herhangi birinde veya tamamında okutulabilir. Bu dersin 7 ve /veya 8.sınıfta seçilmesi durumunda öğretmenin uygun göreceği önceki sınıflara ait temel kazanımlar da verilir.” Ders öğretmeni Özcan BORTEPE 1. Dönem kararlarının uygulandığını belirtti.
3. Ders öğretmeni Özcan BORTEPE uygulamada herhangi bir sorun yaşanmadığını, öğrencilerin bu derse oldukça ilgili olduklarını belirtti. Zümre Başkanı Abdülkadir AYDIN:” Çocuğun kendi kültürü ile buluşması, onu anlaması, kavraması bu kültürün örgün eğitim süreçlerinin bir parçası olmasına bağlıdır” dedi.
4. Ders öğretmeni Özcan BORTEPE Atatürk’ün şu sözünü hatırlattı: “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.” 2504 sayılı Tebliğler Dergisine göre Atatürkçülük ile ilgili esasların derslere yansıtılması gerektiğini söyledi. Halk Kültürü dersi ile Atatürk ve Türk Milleti arasında doğrudan bir bağlantı olduğu da belirtildi.

5.Ders Öğretmeni Özcan BORTEPE:Yıllık planlara uyulduğunu ve dersin programının internetten indirilip buradaki etkinliklerin yapıldığını belirtti.
6. Ders Öğretmeni Özcan BORTEPE: Halk Kültürü dersinin okuldaki öğrencileri çevreleri ile buluşturduğunu söyledi. Özellikle öğrencilerin mani, türkü, atasözleri gibi Türk kültürüne ve bulundukları köyün sosyolojik özelliklerine göre pek çok alanda araştırma yaptıklarını da belirtti. Zümre Başkanı Abdülkadir AYDIN’de öğrencilerin kültürün korunması açısından velilere de öğrendiklerini aktarmaları gerektiğini belirtti.
7. Konuların hazırlanmasında gerekli kaynaklardan ve eserlerden yararlanılması, akademik eserlerin takip edilmesi, diğer alanlarla ilgili ihtiyaç duyulduğunda bilimsel eserlerden yararlanılması kararlaştırıldı. Tebliğler Dergilerinin www.meb.gov.tr ve Talim ve Terbiye Kurulundaki değişiklerin http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/ adresinden takip edilmesi yapılan değişikliklerin uygulanması kararlaştırıldı. Ayrıca Türk Kültürünü yansıtan eserlerin de öğrencilere okutulması gerektiği belirtildi.
8. Zümre Başkanı Abdülkadir AYDIN: Halk Kültürü dersinin seçmeli ders olması sebebiyle davranış notu verildiğini söyledi. Ders Öğretmeni Özcan BORTEPE’da: “Dersimiz seçmeli ders olduğu için notla değerlendirilmemektedir. Karnede dersin ismi bulunmakta fakat karşılığında bir not bulunmamaktadır. Bu yüzden herhangi bir yazılı veya sözlü yapılmasına gerek yoktur” dedi.
Ama performansa dayalı değerlendirme yapılması gerektiği belirtildi. Bu değerlendirmenin de Performans Görevleri ve değerlendirme araçları ile yapılması gerektiği kanaatine varıldı. Ders öğretmeni Özcan BORTEPE bu konuda şöyle örnek verdi: “Geçmiş yıllara ait bir düğün fotoğrafı gösterilerek öğrencilerin bu fotoğrafa ilişkin değerlendirmeler yapmaları ve çıkarımlarda bulunmaları istenebilir. Daha sonra günümüze ait bir düğün fotoğrafı gösterilerek aradaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaları hatta düşüncelerini bir rapor haline getirmeleri istenebilir.” Ayrıca değerlendirme amaçlı formların doldurulmasına devam edilmesi de kararlaştırıldı.
9. Zümre Başkanı Abdülkadir AYDIN: Performans görevlerinin öğretim programında belirtilen kazanımlarla uyumlu olması gerektiğini söyledi. Ders öğretmeni Özcan BORTEPE’da performans görevlerinin grup halinde de verilebileceğini ve performans görevlerinin Mart ayı ikinci haftası verilip, Nisan ayının son haftası toplanacağını, değerlendirmesinin de puanlama anahtarına göre yapılacağını belirtti. Gerekirse proje ödevi de verilebileceği söylendi.

10. Zümre Başkanı Abdülkadir AYDIN: Sosyal Bilgiler, Türkçe, Müzik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Beden Eğitimi dersleri ile de Halk Kültürü’nün ilişkilendirilerek çok yönlü işlenmesi gerektiğini vurguladı. Ders öğretmeni Özcan BORTEPE: Halk Kültürü ürünlerinin sergilendiği il müzesine bir gezi yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca dersin işlenişinde fotoğraf, film, CD gibi araç-gereçlerden bolca yararlanılması gerektiğini de ekledi. Etkinlikler tasarlanırken yörenin yerel kültürünün özelliklerinin de dikkate alınması gerektiği hususunda birleşildi.

11. 2007-2008 öğretim yılı İkinci Döneminin başarılı geçmesi dileğiyle toplantı sona erdi.
Özcan BORTEPE Abdülkadir AYDIN
Ders Öğretmeni Okul Müdürü

2.214 views

14 Eylül 2009
Okunma 2.214
bosluk
Özcan Bortepe Son Yazılar

Takvim

Mart 2018
P S Ç P C C P
« Ara    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Arşivler