HOCALI KATLİAMI NEDİR?

 

1991 yılında Azerbaycan Parlamentosu’nun halktan gelen baskılar karşısında Dağlık Karabağ’ın özerk bölge statüsünü ilga etmesine karşılık Dağlık Karabağ Parlamentosu bir referandum düzenleyerek cevap vermiştir. Çoğunluğu Ermenilerin oluşturduğu bölgede referandum sonucunda Dağlık Karabağ Parlamentosu bağımsızlığını ilan etmiştir. 1992’de Sovyet birlikleri de bölgeden çekilmiştir.

1.691 views

25 Şubat 2017
Okunma 1.691
bosluk

Gizli Cemiyetler-Dünyaya Zulüm Pazarlayan Şer Odakları-The Secret Society

Gizli Cemiyetler

Yeni Dünya Düzeni’nin dünyayı yeniden paylaşmada Türkiye’nin başına 21. yüzyılda inanılmaz çoraplar örülmek istenmekte ve Türkiye, adım adım Sevr koşullarına sürüklenmektedir. Oynanmakta olan bu satranç oyununda Türkiye’de dev bir operasyon yapılmış ve Şah, köşeye sıkıştırılmıştır (Manisalı 2002a ve 2002b). Mat olup olmaması, bundan sonra Türk kamuoyunun atacağı adımlara bağlıdır. ABD tarafından planlanan bu operasyon, AB ülkelerinin de yardımıyla şimdilik başarıyla yürütülerek hedeflenen ekonomik kriz ülkede başarıyla yaratıldıktan sonra, tüm piyonlar rollerini başarıyla oynamışlardır.

Diğer yanda ise ABD, 80 bin askeriyle Diyarbakır’da konuşlanmak ve Türkiye’yi hiç ilgisi olmadığı bir savaşa bulaştırmak istemektedir. ABD’nin hedefi açıktır. Kafkasya ve Ortadoğu petrol ve doğal gaz bölgelerini Naziler gibi işgâl etmek ve Asya’nın stratejik bölgelerini kontrol altına almak! Ama mambo çığlıklarıyla savaş naraları atan Türk medyasında hiç değinilmediği üzere, ABD’nin asıl hedeflerinden birisi de Türkiye’yi parçalamak ve Doğu Anadolu’da ABD kuklası bir Kürt devleti kurmaktır.

1.013 views

16 Ocak 2017
Okunma 1.013
bosluk

Türk Sinemasında İlkler

turk_sinemasinda_ilkler

Türk Sinemasında İlkler

İlk sinema gösterimi Yıldız Sarayı’nda yapıldı. (1896)

Sürekli film gösterilen ilk salon Beyoğlu’nda Sigmund Weinberg tarafından Cinema Pathe adıyla açıldı (1908).

İlk Türk filmi Fuat Uzkınay tarafından çekilen ‘Ayastefonos’daki Rus Abidesinin Yıkılışı’ (1914).

14 views

15 Ocak 2017
Okunma 14
bosluk

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Erhan Afyoncu Kimdir ?

erhan_afyoncu
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, yeni kurulan Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130’uncu ve 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 5’inci maddeleri uyarınca, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın önerdiği ve Başbakan Binali Yıldırım’ın uygun gördüğü adaylar arasından Prof. Dr. Erhan Afyoncu’yu atadı.

ERHAN AFYONCU KİMDİR ?

28 views

4 Ekim 2016
Okunma 28
bosluk

Prof. Dr. Halil İnalcık Kimdir? (1916 – 2016)

halil_inalcik_kimdir

Prof. Dr. Halil İnalcık (1916 – 2016 )

Dünyaca ünlü tarihçimiz Halil İnalcık, 26 Mayıs 1916’da İstanbul’da dünyaya geldi. Çocukluğu hep savaş yıllarında geçen İnalcık, 1924 yılında, ailesiyle birlikte Ankara’ya yerleşti ve ilkokulu burada, Gazi İlkokulu’nda bitirdi. Babası Seyit bey ailesini bırakıp Mısır’a yerleştiği için Halil İnalcık’ı annesi büyüttü. Ortaokulda yatılı olarak Sivas Öğretmen Okulu’na verilen İnalcık, 1932 yılında ise Balıkesir Necatibey Öğretmen Okulu’na nakledildi. Burada, fizik dalında Nusret Kürkçüoğlu, edebiyat dalında ise edebiyat tarihçisi Abdülbaki Gölpınarlı gibi ünlü hocalardan ders aldı.

1935’de, öğretmen okulundan mezun olduktan sonra, Atatürk’ün tarih tezini bilimsel temellere dayandırmak için kurduğu Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’ne başladı.

2.054 views

25 Temmuz 2016
Okunma 2.054
bosluk

Dede Korkut Kimdir?

dede_korkut_kimdir

DEDE KORKUT
Büyük Türk destanının yaratıcısı Dede Korkut’un kişiliği üzerinde bilgilerimiz yetersiz kalıyor. Korkut-Ata adıyla da tanınan Dede Korkut söylentilere göre Oğuzların Bayat Boyundan Kara Hoca’nın oğludur.
Onun IX. ve XI. yüzyıllar arasında Türkistan’da Sir-Derya nehrinin Aral Gölüne döküldüğü yerde doğduğu Ürgeç Dede adında bir oğlu olduğu Oğuz Türklerinden büyük saygı gördüğü bu bölgelerde hüküm süren Türk hakanlarına akıl hocalığı ve danışmanlık ettiği destanlarından anlaşılmaktadır.
Dede Korkut’un Türkler arasında ağızdan ağıza dilden dile dolaşan destan niteliğindeki hikâyeleri XV. yüzyılda Akkoyunlu’lar devrinde Dede Korkut Kitabı adıyla bir kitapta toplanmış böylelikle sözden yazıya dökülmüştür. Destan derleyicisi Dede Korkut kitabının önsözünde Dede Korkut hakkında şu bilgileri verir ve onun ağzından şu öğütlerde bulunur:

566 views

3 Temmuz 2016
Okunma 566
bosluk

Hoca İshak Efendi Kimdir?, Matematik Dehası Büyük Alim

hoca_ishak_efendi

HOCA İSHAK EFENDİ
Hoca İshak Efendi Yanya’nın Narda kasabasında doğdu. Doğduğu yıl kesin olarak belli değildir. 1834 yılında öldü.

Hoca İshak Efendi XIX. yüzyıl başlarında memlekete teknik bilgilerin yayılmasında büyük hizmetleri olmuş bir Türk bilginidir.

Hoca İshak yüksek bir öğrenim ve eğitim içinde yetişti. Güçlü bir zekası ve hafıza gücü vardı. Matematiğe ve dile karşı yeteneği büyüktü. Türkçe Arapça Farsça Yunanca Fransızca Lâtince ve İbranice dillerini çok iyi biliyordu.

745 views

28 Haziran 2016
Okunma 745
bosluk

Hacı Bayram Veli’nin Hayatı

haci_bayrami_veli

Ünlü Türk mutasavvıfı ve ünlü Bayramiye tarikatının kurucusudur. 1352 yılında Ankara’nın Solfasol köyünde doğdu. Babası Koyunluca Ahmet Efendi idi. Çok iyi öğrenim gören Hacı Bayram Velî’nin yetiştirdiği bilginler arasında Fatih Sultan Mehmet’in hocası Akşemsettin ve Bıçakçı Ömer Dede de vardır. Düşüncelerini temiz bir Türkçe ve hece vezni şiirler halinde yazan Hacı Bayram 1436 yılında Ankara’da öldü. Ankara’daki Türbesi günümüzde de başlıca ziyaret yerlerindendir.Evliyalar babası Hacı Bayram Velî 1352 baharında Ankara’nın Solfasol köyünde doğdu. Asıl adı Numan idi. Daha dünyaya gözlerini ilk açtığı gün kısmetini de beraber getirmiş Solfasol’un kurak toprağına o gün doya doya rahmet yağmıştı.

1.808 views

20 Haziran 2016
Okunma 1.808
bosluk

Mareşal Fevzi Çakmak Paşa Kimdir?

fevzi_cakmak_pasa

MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK
Büyük asker cumhuriyet ordumuzun Atatürk’ten sonraki tek mareşali 1876 yılında İstanbul’da Cihangir’de doğdu. Asker bir ailenin çocuğudur. Soğuk çeşme Askeri Rüştiyesi ve Kuleli İdadisinde okuduktan sonra l898’de kurmay yüzbaşı olarak tahsilini tamamladı. Ordunun çeşitli kademelerinde görev aldı. Birçok savaşlara girip çıktı. Sakarya zaferi ile mareşal rütbesini aldı. 1944 yılına kadar Genelkurmay Başkanlığı görevindeydi. 1950’de öldü.

Fevzi Çakmak bir asker çocuğu idi. Babası Miralay Sırrı Bey’di. Çakmakoğulları’ndan Sırrı Bey’in üç oğlu da onun yolunda yürümüşlerdi. Biri Manastır’da diğeri Çanakkale’de şehit düşmüştü. Bu kardeşlerin üçüncüsünün adı Fevzi idi.

Kurmay yüzbaşı rütbesiyle ordu saflarına katıldığı zaman önce Erkân-ı Harbiye Dördüncü Şubesi’ne atandı. Sonra da Rumeli’ye tayini çıktı. Balkanlarda geçen sekiz yıllık başarılı hizmet sonunda albaylığa yükseldi Çakmakoğullarından Fevzi Bey.

1.516 views

19 Haziran 2016
Okunma 1.516
bosluk

El Harezmi Kimdir?

el_harezmi_kimdir
Harezmi IX. yüzyılda yaşayan ve cebir alanında ilk defa eser yazan Müslüman Türk bilginidir.

Harezmi 780 yılında Harezm’de doğdu. Daha sonra ilim öğrenmek amacıyla kendi döneminin ilim merkezi olan Bağdat’a gitti. Abbasi Halifesi Me’mun Bağdat’ta kurduğu kütüphanenin (Darülhikme) idaresini kendisine verince matematik ve astronomi kaynaklarını uzun süre inceleme imkanı bulmuştur.

Bağdat’taki bilimler akademisi Darülhikme’de görev alan Harezmî matematik astronomi ve coğrafya alanında değerli çalışmalar yaptı.

Harezmî ilk defa birinci ve ikinci dereceden denklemleri analitik metotla; bir bilinmeyenli denklemleri de cebirsel ve geometrik metotlarla çözmenin kural ve yöntemlerini tespit etti. Matematikte ilk kez sıfır rakamını kullanan Harezmî cebir bilimini metodik ve sistematik olarak ortaya koydu. Kendisinden önceki cebire ait konuları yine ilk kez ‘cebir’ adı altında sistemleştirdi.

1.347 views

18 Haziran 2016
Okunma 1.347
bosluk
Özcan Bortepe Son Yazılar

Takvim

Mart 2018
P S Ç P C C P
« Ara    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Arşivler