Prof. Dr. Halil İnalcık Kimdir? (1916 – 2016)

halil_inalcik_kimdir

Prof. Dr. Halil İnalcık (1916 – 2016 )

Dünyaca ünlü tarihçimiz Halil İnalcık, 26 Mayıs 1916’da İstanbul’da dünyaya geldi. Çocukluğu hep savaş yıllarında geçen İnalcık, 1924 yılında, ailesiyle birlikte Ankara’ya yerleşti ve ilkokulu burada, Gazi İlkokulu’nda bitirdi. Babası Seyit bey ailesini bırakıp Mısır’a yerleştiği için Halil İnalcık’ı annesi büyüttü. Ortaokulda yatılı olarak Sivas Öğretmen Okulu’na verilen İnalcık, 1932 yılında ise Balıkesir Necatibey Öğretmen Okulu’na nakledildi. Burada, fizik dalında Nusret Kürkçüoğlu, edebiyat dalında ise edebiyat tarihçisi Abdülbaki Gölpınarlı gibi ünlü hocalardan ders aldı.

1935’de, öğretmen okulundan mezun olduktan sonra, Atatürk’ün tarih tezini bilimsel temellere dayandırmak için kurduğu Dil Tarih Coğrafya Fakültesi’ne başladı.

2.054 views

25 Temmuz 2016
Okunma 2.054
bosluk

KOCA SEYİD, Çanakkale Harbinin Unutulmaz Kahramanı

Çanakkale Harbinin unutulmaz kahramanı

koca_seyit
KOCA SEYİD
Çanakkale önlerinde tarihte ender görülen bir muharebe cereyan etmekteydi. Bir yanda dünyanın en gelişmiş askeri vasıtalarına sahip ve sayıca çok kalabalık Batı ülkeleri, diğer tarafta vatanlarını müdafaa için cepheye koşup; düşmanın topuna, tüfeğine iman dolu göğsünü siper eden Mehmedcik…

2.170 views

17 Mart 2015
Okunma 2.170
bosluk

Kızıl Çin’in korkulu rüyası, Altay Kartalı: Osman Batur Kimdir?


Asıl adı Osman İslamoğlu idi. Batur, O’na mücadelesine nispetle verilmiş bir unvan, bir sıfattır. “Kahraman ve cesur” anlamındadır. O, bu ünvan ve sıfatla özdeşleşmiş, böylece anılmaya hak kazanmıştır.

Osman Batur, Doğu Türkistan’ın yetiştirdiği en büyük mücahittir. 20. Yüzyılda, Çin’e karşı en büyük mücadeleyi vermiş bir efsane… Adı bugün bile Pekin yönetimini titretmeye yeten tarihi bir şahsiyettir Osman Batur.

Osman Batur’un güçlü ve heybetli bir yapısı vardı. 1.85 boyunda, kısa-kalın boynu ve yarı kapalı-kısık gözleri vardı. Kırışık kaş arası, yüzüne şahsiyetini yansıtıyordu. Çok az konuşurdu ve her konuda kendine güveni tamdı. 40 yaşına kadar hayvancılık ile uğraşmıştır.

130 views

17 Eylül 2014
Okunma 130
bosluk

ANTEP SAVUNMASI KAHRAMANI ŞAHİN BEY’İN HAYATI (1877-1920)

ANTEP SAVUNMASI KAHRAMANI ŞAHİN BEY’İN HAYATI (1877-1920)

Antepli Şahin Bey de İstiklâl Harbinin aziz şehitlerindendir. Tek başına düşmana meydan okumuş, “Düşman arabaları cesedimi çiğnemeden Antep’e giremez.” demiştir. Bu kahramanın hayatı, fedakarlıklarla doludur ve yeni nesil için ibret levhasıdır. İstiklâl Savaşı’nın büyük kahramanlarından Şahin Bey, 1877 yılında Gaziantep’de doğdu. Asıl adı Mehmed Said’dir. 1899’de Yemen’e er olarak giden Mehmed Said, Yemen cephesinde gösterdiği muvaffakiyet ve kahramanlık üzerine başçavuş oldu. Mehmed Said, 1911’de Trablusgarb harbine gönüllü olarak katıldı, Balkan savaşlarında Çatalca cephesinde savaştı.

Galiçya’da 15. Kolorduda savaşan Mehmed Said, 1917 Ekiminde Sina Cephesinde vazife aldı. Tehlikeli vazifelere gönüllü olarak koşan, vatanperverliği, ahlakı ile dikkatleri üzerinde toplayan Mehmed Said’in rütbesi teğmenliğe yükseltilti. 1918 yılında İngilizlerle Sina cephesinde cereyan eden şiddetli bir muharebe neticesinde esir düştü. Mısır’daki İngiliz esir kampında 1919 Aralık ayı başlarına kadar esir olarak kalan Mehmed Said, ateşkesden sonra serbest bırakıldı.

2.526 views

6 Şubat 2012
Okunma 2.526
bosluk

Kanuni döneminde yaşayan Malkoçoğlu Bali Bey kimdir?

Malkoçoğulları,Adı Malkoç Bey olan ve 1. Murat ve Yıldırım Bayezıt zamanında Balkan ülkelerine yapılan akınlarda görev yapmış, Amasya kökenli bir akıncı beyinin soyundan gelen aile mensuplarına verilen addır. Malkoçoğulları 14. – 15. ve 16. yüzyıllarda Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezid devirlerinde yaşamış ve özellikle Rumeli’de yaptıkları başarılı akınlarla tanınmışlardır.Fakat Kanuni devrinde yaşamış olan Malkaçoğlu ise Bali beydir.Malkoçoğlu Yahya Paşa’nın oğludur. Koca Bali Paşa şeklinde de anılır. 1495′de doğmuş olup, Kanuni Sultan Süleyman ile aymı yaşta olduğu söylenir. 2.nci Bayezit’in kızı Aynişah sultanın kızıyla evlenmiştir.

25.495 views

6 Ekim 2011
Okunma 25.495
bosluk

Nasrettin Hoca’nın Hayatı (1208-1284), Nasrettin Hoca Kimdir?, Hoca Nasrettin

Nasrettin Hoca’nın Hayatı (1208-1284)Nasreddin Hoca 1208 yılında Sivrihisar’ın Hortu Köyünde doğdu, 1284 yılında Akşehir’de vefat etti. Büyük Türk halk bilgesi olan Nasreddin Hoca halk dilinde, duygu ve inceliği içeren, gülmece türünün öncüsü olmuştur.

Babası Hortu Köyü imamı Abdullah Efendi, annesi aynı köyden Sıdıka Hatun’dur. Önce Sivrihisar’da medrese öğrenimi gördü. Babasının ölümü üzerine Hortu’ya dönerek köy imamı oldu. 1237’de Akşehir’e yerleşerek, Seyyid Mahmud Hayrani ve Seyyid Hacı İbrahim’in derslerini dinledi. İslam diniyle ilgili çalışmalarını sürdürdü. Bir söylentiye göre medresede ders okuttu, kadılık görevinde bulundu. Bu görevlerinden dolayı kendisine Nasuriddin Hâce adı verilmiş, sonradan bu ad Nasreddin Hoca biçimini almıştır.

4.437 views

8 Nisan 2010
Okunma 4.437
bosluk

KILIÇARSLAN-Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kudretli Hükümdarı

Türk tarihinin büyük kahramanlarından biri de Kılıçarslan’dır. Kılıçarslan Anadolu Selçuklu Sultanlığı’nın kurucularından olup; Haçlı ordularına karşı Anadolu’yu ve hatta bütün İslam alemini müdafaa eden bir Türk hükümdarıdır. Vatan topraklarının nasıl müdafaa edilmesi lazım geldiğini bu uğurda yaptığı kanlı mücadelelerle bütün insanlığa ispat etmişti.
Kılıçarslan olmamış olsaydı belki bugün Anadolu’da bir Türk hakimiyeti yerine bir Latin devleti mevcut bulunacaktı.Anadolu kıtası; 26 Ağustos 1071 yılında Alpaslan’ın Bizanslılarla yaptığı Malazgirt Meydan Savaşı ile fethedilmişti. Bu fetih üzerine Horasan ellerinde bulunan birçok Oğuz Türkmen oymakları Anadolu’nun çeşitli yerlerine yerleşmişlerdi.
Anadolu’nun kuzey bölgesinde Oğuzların Bozok kabileleri güney bölgesinde de Üçok kabileleri yurt tutmuştu. Büyük kütleler ise Orta Anadolu’yu doldurmuştu.

1.734 views

30 Aralık 2009
Okunma 1.734
bosluk

KAZIM KARABEKİR-Kurtuluş Savaşı’nın Büyük Komutanı

1882 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası Mehmet Emin Paşa’dır. 1905’te kurmay subay olarak orduya girmiş. 31 Mart isyanını bastırmaya katılmıştır. Çeşitli cephelerde bulunduktan sonra Millî Mücadele’de Şark Orduları Komutanı oldu. Kurtuluştan sonra Edirne Milletvekili olarak Meclis’e girdi. 1924’te generallikle Ordu Müfettişliğ’inden çekildi. “Terakkiperver Fırka”nın Meclis’te başkanlığını yaptı. 1927’de emekli oldu. 1948’de öldü.
Karabekir Paşa’nın en büyük özelliği şudur. Mustafa Kemal Osmanlı Ordusu’ndan çıkarılmış ve Padişah tarafından gıyaben mahkum edilmiş olarak Erzurum’a gelmişti. Hatta rütbesizliğinden dolayı yaveri bile kendisini terketmişti. İşte o sırada Karabekir Paşa kolordusuyla onun emrine girmiştir. O Mustafa Kemal’in davasına inanıyordu ve Doğu cephesinden emin olmasını istiyordu. Bunu temin de etti ve başarılı harekatından dolayı Ermenistan Fatihi unvanını kazandı. Ancak savaş ilerledikçe işlerin Ankara’dan yönetilmesi Kazım Karabekir’i terkedildiği bir kenara itildiği hissine sürükledi. Devamlı şekilde şifrelerle durumu soruşturuyordu.

1.317 views

26 Aralık 2009
Okunma 1.317
bosluk

MİMAR SİNAN-Dünyanın En İyi Mimarı

mimar sinan 

MİMAR SİNAN
Büyük mimar 29 Mayıs 1490 tarihinde Kayseri’nin Kesi nahiyesine bağlı Ağırnas köyünde doğdu. Bir devşirme olarak Yeniçeri ocağına girdi. 50 yaşında askerden ayrıldı ve Hassa Sermimarı(Mimarbaşı) oldu. 48 yıl bu makamda kaldı. 81 cami 10 mescit 55 medrese 26 türbe 17 imaret 6 bent ve su kemeri 9 köprü 17 kervansaray 33 saray 6 mahzen ve 37 hamam inşa etti. 9 Nisan 1588 tarihinde İstanbul’da öldü. Türbesi Süleymaniye camiinin avlusundadır.
Ayasofya kilisesinin açıldığı gün o muhteşem kubbenin altında duran İmparator Jüstinyen “Hazreti Süleyman sana galebe çaldım” diye haykırmıştı. İmparator bu kubbeden daha muhteşem bir kubbenin gök kubbe altında bulunamayacağı inancı içinde idi. Fakat Koca Sinan “kalfalık devremin eseri” dediği Süleymaniye Camii ile gök kubbe altındaki kubbelerin en muhteşemini kurup Ayasofya’yı gölgede bırakan kişi oldu.
Bu öylesine bir cami idi ki Cihan Padişahı Kanunî Sultan Süleyman Hân’ın ulu adına lâyık dünya durdukça olanca ihtişamı ile dimdik ayakta duracak bir şaheserdi.

1.232 views

13 Aralık 2009
Okunma 1.232
bosluk
Özcan Bortepe Son Yazılar

Takvim

Mart 2018
P S Ç P C C P
« Ara    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Arşivler